SIM - POCKET WIFI
ĐĂNG KÝ
Sim Data - Sim Nghe Gọi
ĐĂNG KÝ
Sim Data - Sim Nghe Gọi
ĐĂNG KÝ
Previous slide
Next slide

SIM DATA - SMS - NGHE GỌI TRỰC TIẾP

DOCOMO 1GB

Không Hợp Đồng

Miễn Phí Sử Dụng Tháng Đầu Tiên Đăng Ký

Thủ Tục Đăng Ký Nhanh Chóng

DATA Hàng Tháng: 

1GB Tốc độ cao.
256Kbps Không giới hạn.

Cước Hàng Tháng: 1200 Yên.

DOCOMO 3GB

Không Hợp Đồng
Miễn Phí Sử Dụng Tháng Đầu Tiên Đăng Ký
Thủ Tục Đăng Ký Nhanh Chóng

DATA Hàng Tháng: 

3GB Tốc độ cao.
256Kbps Không giới hạn.

Cước Hàng Tháng: 1600 Yên.

DOCOMO 5GB

Không Hợp Đồng
Miễn Phí Sử Dụng Tháng Đầu Tiên Đăng Ký
Thủ Tục Đăng Ký Nhanh Chóng

DATA Hàng Tháng: 

5GB Tốc độ cao.
256Kbps Không giới hạn.

Cước Hàng Tháng: 1800 Yên.

DOCOMO 7GB

Không Hợp Đồng
Miễn Phí Sử Dụng Tháng Đầu Tiên Đăng Ký
Thủ Tục Đăng Ký Nhanh Chóng

DATA Hàng Tháng: 

1GB Tốc độ cao.
256Kbps Không giới hạn.

Cước Hàng Tháng: 2300 Yên.

DOCOMO 10GB

Không Hợp Đồng
Miễn Phí Sử Dụng Tháng Đầu Tiên Đăng Ký
Thủ Tục Đăng Ký Nhanh Chóng

DATA Hàng Tháng: 

3GB Tốc độ cao.
256Kbps Không giới hạn.

Cước Hàng Tháng: 2700 Yên.

DOCOMO 25GB

Không Hợp Đồng
Miễn Phí Sử Dụng Tháng Đầu Tiên Đăng Ký
Thủ Tục Đăng Ký Nhanh Chóng

DATA Hàng Tháng: 

5GB Tốc độ cao.
256Kbps Không giới hạn.

Cước Hàng Tháng: 3300 Yên.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ - THANH TOÁN

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Loại SIM: Nano SIM, Micro SIM, Standard SIM
 • Nhà Mạng: DOCOMO
 • Có Thể Đăng Ký Gọi Miễn Phí: 5 Phút  – 10 Phút – 15 Phút
 • Có Thể Mua Thêm DATA: 250 Yên/ 1000Mb
 • Phí Phát Sinh Khi Gọi Điện: 25 Yên/ 1 Phút 
 • Phí Phát Sinh Khi Nhắn Tin: 3 ~ 60 Yên/ 1 SMS (Phí phát sinh phụ thuộc số lượng chữ và Quốc Gia nhắn tin đến) 

THÔNG TIN GÓI GỌI MIỄN PHÍ

 • Miễn Phí 5 Phút Gọi: Cước hàng tháng cộng thêm 800 Yên
 • Miễn Phí 10 Phút Gọi: Cước hàng tháng cộng thêm 1000 Yên
 • Miễn Phí 15 Phút Gọi: Cước hàng tháng cộng thêm 1200 Yên

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI

 • Miễn Phí: Sử dụng miễn phí tháng đầu tiên khi đăng ký
 • Băng Thông: Không giới hạn sử dụng DATA ở tốc độ 256Kbps

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

 • Hồ Sơ: Thẻ gai 2 mặt, còn hạn trên 1 tháng
 • Hợp Đồng: Không
 • Phí Hòa Mạng: 3300 Yên
 • Sử Dụng Tối Thiểu: 3 Tháng

THỦ TỤC THANH TOÁN

 • Hình Thức Thanh Toán: Cước phí tháng sử dụng thanh toán từ ngày 05 ~ ngày 20 của tháng đó
 • Thời Hạn Thanh Toán: 24h – Ngày 20 hàng tháng
 • Địa Điểm Thanh Toán: KOMBINI (LAWSON – FAMILY MART – MINISTOP)
 • Phí phát sinh khi thanh toán ở KOMBINI: 150 Yên cộng thêm vào cước phí hàng tháng
 • Thời Gian Cắt Mạng – Cắt Nghe Gọi: Ngày 21 ~ 22 hàng tháng
 • Thời Gian Mở Mạng – Mở Nghe Gọi: Sau khi xác nhận được hóa đơn thanh toán 1 ~ 3 ngày
 • Thời Gian Hủy Dịch Vụ: 00h – Ngày mùng 1