SIM DATA - SIM DATA & CALL​

SIM DATA - BÁN ĐỨT

5GB/THÁNG Gói 12 Tháng

Giá chỉ: 7,300¥

10GB/6 THÁNG

Giá chỉ: 2,500¥

50GB/THÁNG Gói 1 Tháng

Giá chỉ: 2,700¥

50GB/THÁNG Gói 2 Tháng

Giá chỉ: 5,000¥

50GB/THÁNG Gói 3 Tháng

Giá chỉ: 6,500¥

POCKET WIFI​

POCKET WIFI KHÔNG GIỚI HẠN
 • Băng thông rộng.
 • Không hợp đồng.
 • Pin 4 – 6 tiếng.
HÀNG THÁNG

5,800¥

POCKET AU 10GB/3 NGÀY
 • Miễn phí thiết bị.
 • Không hợp đồng.
 • Pin 5 – 7 tiếng.
HÀNG THÁNG

2,500¥

POCKET WIFI JT101 300GB
 • Thiết bị mới.
 • Không hợp đồng.
 • Pin 5 – 7 tiếng.
HÀNG THÁNG

4,850¥

POCKET WIFI U2S 100GB
 • Thiết bị mới.
 • Không hợp đồng.
 • Pin 13 – 15 tiếng.
HÀNG THÁNG

3,500¥

POCKET WIFI JT201 150GB
 • Thiết bị mới.
 • Không hợp đồng.
 • Pin 6 – 8 tiếng.
HÀNG THÁNG

3,980¥

MIỄN PHÍ 2 THÁNG SỬ DỤNG – PHÍ BAN ĐẦU CHỈ 4400円

 • Gói 1GB/Tháng: Hàng tháng: 900円 – Phí ban đầu: 4400
 • Gói 3 GB/Tháng: Hàng tháng: 1200円 – Phí ban đầu: 4400円
 • Gói 5GB/Tháng: Hàng tháng: 1500円 – Phí ban đầu: 4400円
 • Gói 7GB/Tháng: Hàng tháng: 1800円 – Phí ban đầu: 4400円
 • Gói 10GB/Tháng: Hàng tháng: 2100円 – Phí ban đầu: 4400円
 • Gói 25GB/Tháng: Hàng tháng: 2300円 – Phí ban đầu: 4400円

MIỄN PHÍ 2 THÁNG SỬ DỤNG – PHÍ BAN ĐẦU CHỈ 4400円

 • Gói 1GB/Tháng: Hàng tháng: 900円 – Phí ban đầu: 4400
 • Gói 5 GB/Tháng: Hàng tháng: 1200円 – Phí ban đầu: 4400円
 • Gói 30GB/Tháng: Hàng tháng: 1500円 – Phí ban đầu: 4400円
 • Gói 50GB/Tháng: Hàng tháng: 1500円 – Phí ban đầu: 4400円
 • Gói 100GB/Tháng: Hàng tháng: 1500円 – Phí ban đầu: 4400円