SUN SHINE – Nhà cung cấp
dịch vụ Internet, Wifi

Dịch Vụ Internet SUN SHINE 

Thông tin gói cước khuyến mãi đăng ký lắp đặt internet SUN SHINE và các thủ tục …

Chi tiết

Chăm Sóc Khách Hàng SUN SHINE

Home Camera là giải pháp camera thông minh bằng AI của Viettel dành cho đối tượng …

Chi tiết

Bảo Hành SUN SHINE

Dịch vụ chữ ký số khai thuế qua mạng Viettel. Giới thiệu dịch vụ, báo giá …

Chi tiết

SIM DATA

SIM NGHE GỌI – DATA

WIFI

FULL SB
5,500 Yên
Miễn phí tháng mua hàng
GÓI THUÊ THEO THÁNG?
SHIP COD - TAKKYUBIN
 • Không giới hạn DATA
 • Mạng SOFTBANK
 • Thiết bị HW 501 – 601
 • Pin 4 ~ 6 tiếng
 • Bảo hành 1 tháng
Nhận tư vấn Chi tiết

SUN SHINE Kính chào quý khách!

FULL AU
4,480 Yên
Miễn phí 2 tháng sử dụng
GÓI THUÊ THEO THÁNG?
SHIP COD - TAKKYUBIN
 • Không giới hạn DATA
 • Mạng AU – 5G
 • Thiết bị GALAXY 5G
 • Pin 8 ~ 12 tiếng
 • Bảo hành 1 tháng
Nhận tư vấn Chi tiết

SUN SHINE Kính chào quý khách!

FULL AU
4,080 Yên
Miễn phí 2 tháng sử dụng
GÓI THUÊ THEO THÁNG?
SHIP COD - TAKKYUBIN
 • Không giới hạn DATA
 • Mạng AU – 5G
 • Thiết bị X11
 • Pin 5 ~ 9 tiếng
 • Bảo hành 1 tháng
Nhận tư vấn Chi tiết

SUN SHINE Kính chào quý khách!

300GB/M
5,200 Yên
Miễn phí tháng mua hàng
GÓI THUÊ THEO THÁNG?
SHIP COD - TAKKYUBIN
 • 300GB DATA hàng tháng
 • Mạng SOFTBANK
 • Thiết bị HW501 – 601
 • Pin 4 ~ 6 tiếng
 • Bảo hành 1 tháng
Nhận tư vấn Chi tiết

SUN SHINE Kính chào quý khách!

100GB/M
3,500 Yên
Miễn phí 2 tháng sử dụng
GÓI THUÊ THEO THÁNG?
SHIP COD - TAKKYUBIN
 • 100GB DATA hàng tháng
 • Mạng SOFTBANK
 • Thiết bị JT101 – JT201
 • Pin 4 ~ 6 tiếng
 • Bảo hành 1 tháng
Nhận tư vấn Chi tiết

SUN SHINE Kính chào quý khách!

50GB/M
2,800 Yên
Miễn phí tháng mua hàng
GÓI THUÊ THEO THÁNG?
SHIP COD - TAKKYUBIN
 • 50GB DATA hàng tháng
 • Mạng SOFTBANK
 • Thiết bị JT101 – JT201
 • Pin 4 ~ 6 tiếng
 • Bảo hành 1 tháng
Nhận tư vấn Chi tiết

SUN SHINE Kính chào quý khách!

30GB/M
2,300 Yên
Miễn phí tháng mua hàng
GÓI THUÊ THEO THÁNG?
SHIP COD - TAKKYUBIN
 • 30GB DATA hàng tháng
 • Mạng SOFTBANK
 • Thiết bị JT101 – JT201
 • Pin 4 ~ 6 tiếng
 • Bảo hành 1 tháng
Nhận tư vấn Chi tiết

SUN SHINE Kính chào quý khách!

30GB/M
2,600 Yên
Miễn phí 2 tháng sử dụng
GÓI THUÊ THEO THÁNG?
SHIP COD - TAKKYUBIN
 • 30GB DATA hàng tháng
 • Mạng DOCOMO
 • Thiết bị JT101 – JT201
 • Pin 4 ~ 6 tiếng
 • Bảo hành 1 tháng
Nhận tư vấn Chi tiết

SUN SHINE Kính chào quý khách!

10GB/D
4,500 Yên
Miễn phí tháng mua hàng
GÓI THUÊ THEO THÁNG?
SHIP COD - TAKKYUBIN
 • 10GB DATA hàng ngày
 • Mạng RAKUTEN
 • Thiết bị JT101 – JT201
 • Pin 4 ~ 6 tiếng
 • Bảo hành 1 tháng
Nhận tư vấn Chi tiết

SUN SHINE Kính chào quý khách!

3,3GB/D
2,980 Yên
Miễn phí tháng mua hàng
GÓI THUÊ THEO THÁNG?
SHIP COD - TAKKYUBIN
 • 3,3GB DATA hàng ngày
 • Mạng SOFTBANK
 • Thiết bị JT101 – JT201
 • Pin 4 ~ 6 tiếng
 • Bảo hành 1 tháng
Nhận tư vấn Chi tiết

SUN SHINE Kính chào quý khách!

H_FULL
4,480 Yên
Miễn phí 2 tháng sử dụng
GÓI THUÊ THEO THÁNG?
SHIP COD - TAKKYUBIN
 • Không giới hạn DATA
 • Mạng AU – 5G
 • Thiết bị L11,  L12
 • Tốc độ mạng từ 100Mpbs ~ 500Mpbs
 • Bảo hành 1 tháng
Nhận tư vấn Chi tiết

SUN SHINE Kính chào quý khách!

H_300GB
5,200 Yên
Miễn phí tháng mua hàng
GÓI THUÊ THEO THÁNG?
SHIP COD - TAKKYUBIN
 • 300GB DATA hàng tháng
 • Mạng SOFTBANK
 • Thiết bị L1,  L2
 • Tốc độ mạng từ 100Mpbs ~ 200Mpbs
 • Bảo hành 1 tháng
Nhận tư vấn Chi tiết

SUN SHINE Kính chào quý khách!

H_100GB
3,500 Yên
Miễn phí tháng mua hàng
GÓI THUÊ THEO THÁNG?
SHIP COD - TAKKYUBIN
 • 300GB DATA hàng tháng
 • Mạng SOFTBANK
 • Thiết bị L1,  L2
 • Tốc độ mạng từ 100Mpbs ~ 200Mpbs
 • Bảo hành 1 tháng
Nhận tư vấn Chi tiết

SUN SHINE Kính chào quý khách!